СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СГРАДАТА - МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна, скелетна , в по-голямата си част безгредова, с носещи стоманобетонни плочи, колони и шайби и с обща фундаментна плоча. Осигурена е за IX степен на сейзмичност по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник. Ще бъде изпълнена с бетон клас C25/30. Подземната част от сградата е изградена като хидроизолационна вана, изолирана с двуслойна битумна хидроизолация .

СТЕНИ – „WIENEBERGER” – POROTERM – керамични тухли

ВЪНШНИ СТЕНИ

Външните стени са мин.35см, от които 25 см.тухла и 10см. цялостна система за топлоизолация, включваща експандиран пенополистирол EPS 10см и декоративна минерална мазилка на “ CAPAROL ”.

– Мин.38см, от които 25 см.тухла , 10см каменна вата слой въздух, облицовка. ( окачена вентилируема фасада с HPL плоскости )

ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

Вътрешните стени са 12 см тухла „Wienerberger ” , машинно нанесена гипсова мазилка и завършващ слой фина шпакловка;

ПОКРИВ

Сградата завършва с използваем плосък покрив, който ще бъде изпълнен по следния начин: стоманобетонна плоча, пароизолация от полимер-битумна мембрана, топлоизолация от екструдиран понополистерен (XPS) – 10см, полиетиленово фолио, армирана замазка за наклон, два пласта хидроизолация.

ФАСАДИ

Дизайна на фасадите е решен като комбинация от минерална мазилка “CAPAROL“ и HPL панели с дървен фладер. Парапетите на балконите и терасите са решени с метална декоративна решетка в черен матов цвят.

ТЕРАСИ

Терасите ще бъдат покрити с мразоустойчив, противохлъзгав гранитогрес – „марка“, монтиран сифон . Парапетът ще бъде изпълнен метален по архитектурен детайл.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Захранването на сградите с вода за питейно-битови нужди, ще бъде от уличен водопровод по ул.“672“. Към етажите водата ще се подава чрез вертикални водопроводни клонове (ВВК), изпълнени от полипропилен. За всеки един апартамент е предвиден водомер за студена вода.

Хоризонталната разпределителна мрежа към приборите ще се положи скрито под мазилка с дебелина 2 cm.

Битовите и дъждовните отпадъчни води се отвеждат до канализация. Отводняването на покрива от дъждовни води, ще е посредством воронки за плосък покрив. Отвеждането на конденза от климатичните тела, ще бъде включено към водосточните тръби, който са изолирани с топлоизолация по фасадата.

МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ

Защитата от пряко попадение на мълния  е предвидена да се осъществи, посредством мълниеприемник с изпреварващо действие, удовлетворяващ изискванията на чл. 12, чл. 13, критерии по чл. 14 и класификацията на площадката по пожарна и взривна  опасност за  III-та категория на мълниезащита, съгласно Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за “Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства”.  Мълниеприемникът е с време на изпреварване ΔТ 25 μs и да бъде  монтиран на прът с височина
Н = 3,0m (като 2m е активна височина, а 1,0 m е за укрепване). Мълниеприемникът с изпреварващо действие е с радиус на защита 17m на височина 2 m и радиус на защита 45m на височина 11,90 m.

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

Отоплителната инсталация е разработена поапартаментно на газови котли, разположени в дневните. Връзката от газовите котли до колекторните кутии се предвижда от полиетиленова тръба с алуминиева вложка, с o25/2,5мм, която се поставя в гофриран шлаух ф32мм.

За вентилацията на подземния гараж е предвидена смукателна вентилация /СВ-1/, с въздухопроводи от поцинкована ламарина, с дебит 1700м3/ч, като дебитът на кола е пресметнат в изчисленията.

Предвиденият вентилатор е бокс вентилатор, в комплект с вътрешни меки връзки и се разполага под тавана на сутерена на сградата – в маневрената зона. Вентилаторът ще се пуска с датчик за движение и ще работи три минути след загасване на осветлението, т. е. при липса на движение.

За изсмукването на въздуха се предвиждат решетки тип HN 200×100мм и HN 300×100мм с 50% долно и 50% горно засмукване. Общият дебит на кола е 100м3/ч. Изхвърлянето на замърсеният въздух става през въздухопровод с размер 650/150мм.

Предвижда се изграждане на тръбни разводки за климатици свързващи вътрешното и външното тяло, както и отвеждане на конденза от външните тела по фасадата.