Бутиковата жилищна сграда се намира в близост до парк Славия на ул. Маестро Кънев и ул. 672 в
София.