ОБЩИ ЧАСТИ

ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ И СТЪЛБИЩЕ

  • Под гранитогрес
  • Метален парапет
  • Стени и тавани – латекс върху гипсова шпакловка

АСАНСЬОР

Монтиран и функциониращ асансьор с електромеханично задвижване ORONA

ДОГРАМА

PVC дограма с немски профил – 5 камерна със стъклопакет с К-стъкло.

ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ

Стълбищното осветление ще бъде захранено на отделен токов кръг, като осветителните тела имат вградени датчици за движение. Осветителната инсталация да се изпълни с проводник ПВВ-МБ1 3х1,5 mm². Предвидени са и евакуационни осветителни тела с вградена акумулаторна батерия, автономност 1 час за общите части стълбището и коридорите към апартаментите, както и в подземния гараж.

Контактните излази да се изпълнят с проводник ПВВ-МБ1 3х4 mm2 до първа разклонителна кутия и ПВВ-МБ1 3х2,5 mm2 до всяка следваща разклонителна кутия скрито под мазилката. Всички контакти са тип “Шуко” за скрита инсталация.

ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Подходът към подземния паркинг, ще се осъществява по открита рампа. Подземния паркинг ще бъде изпълнен и предаден в следния вид: под – настилка от шлайфан бетон, сутеренни стени – видим бетон, таван – стоманобетонова плоча/в зоната под жилищните площи се предвижда полагане на топлоизолация от 6см каширана минерална вата . За осветяване на общите площи на подземния паркинг са предвидени луминисцентни осветителни тела 2х36W, като включването им ще се осъществява с детектори за движение. Детекторите автоматично ще включват осветлението в съответната зона при регистриране на движение (обхват до 12м, ъгъл на засичане – 360°) и изключват при напускане на контролирания обхват след времезакъснение, което може да се настройва от 5 секунди до 15 минути.

Съгласно чл.55 от Наредба №Із-1971 е предвидено евакуационно осветление за маркиране на изходите посредством осветители с автономно захранване (с вграден акумулатор), с LED 5W. При наличие на мрежово напрежение, осветлението ще се осигурява от основните светлинни източници, а на аварийните лампи ще дежури напрежение 220V. При отпадане на мрежовото напрежение, ще се включва автоматично аварийното осветление.

Затворените подземни гаражи – ще бъде отделен от останалата площ на подземния паркинг с метални врати. На вратите ще има монтирани решетки за вентилация.

Захранването на сградите с вода за питейно-битови нужди, ще бъде от уличен водопровод по ул.“672“. Към етажите водата ще се подава чрез вертикални водопроводни клонове (ВВК), изпълнени от полипропилен. За всеки един апартамент е предвиден водомер за студена вода.

Хоризонталната разпределителна мрежа към приборите ще се положи скрито под мазилка с дебелина 2 cm.

Битовите и дъждовните отпадъчни води се отвеждат до канализация. Отводняването на покрива от дъждовни води, ще е посредством воронки за плосък покрив. Отвеждането на конденза от климатичните тела, ще бъде включено към водосточните тръби, който са изолирани с топлоизолация по фасадата.