3 Устойчиви Характеристики на Дизайна, Които Ще Определят Бъдещето на Луксозните Недвижими Имоти

Луксозните недвижими имоти винаги са прилагали от рано иновативни технологии за проектиране и тяхната еволюция има последици за цялата индустрия за недвижими имоти. Ето защо е толкова интересно да се наблюдава развитието и прилагането на устойчиви характеристики на дизайна. Луксозният сегмент стимулира внедряването на нови елементи, които първоначално са недостъпни за повечето други пазарни сегменти, но в крайна сметка правят тези елементи по-рентабилни за по-широкия пазар.

Интегрирането на устойчиви решения в архитектурата от най-висок клас създава пътеводители, които светът трябва да следва. Например сертификатът LEED for Homes започна като уникално обозначение за наистина изключителен устойчив дизайн. Сега това е стандарт, който се прилага в повечето строителни норми.

Устойчивият дизайн води началото си от народната архитектура, в центъра на която са издръжливостта, комфортът и интуитивното съответствие с мястото и обстановката. Народната архитектура набляга на основите, включително местни материали и изработка, с устойчиви характеристики на дизайна, като естествена вентилация, пасивно охлаждане, стратегически разположени прозорци и ориентация на сградата за максимално използване на слънчевата светлина през студените сезони.

От 60-те години на миналия век насам в архитектурата все по-често се използват системи и материали, които могат да повишат ефективността на дома и същевременно да намалят въздействието му върху околната среда. Това включва всичко: от въвеждането на LED осветление до включването на зелени покриви, събиране на дъждовна вода, слънчеви батерии и геотермални помпи.

Но какво следва в света на устойчивия дизайн? Кои устойчиви характеристики на дизайна имат потенциала да отличат водещите луксозни жилища сега и да станат незаменими по-късно?

1. Високоефективно стъкло

От гледна точка на устойчивостта висококачественото стъкло, известно още като енергийно ефективно стъкло, се превръща във водеща технология, като производителите постигат все по-впечатляващи стойности на R чрез по-плътно запечатване и вакуумни методи. В същото време интелигентното стъкло, което може да регулира своята прозрачност и непрозрачност, придобива по-голям набор от възможности при по-ниски разходи.

По отношение на системите и интегрирания дизайн, както високоефективното, така и интелигентното стъкло са потенциални промени в играта – тяхната приложимост е повсеместна. Считам ги за едни от иновациите с най-голямо въздействие в близкото бъдеще.

2. Възобновяема енергия и съхранение в батерии

Преди беше трудно да се обоснове икономически живот извън мрежата. Собствениците на жилища често предпочитаха да останат свързани – понякога да разчитат на мрежата, а когато генерират излишък, да продават енергия обратно. Сега все по-лесното и икономически целесъобразно интегриране на домашните батерии с производството на енергия от възобновяеми източници, дава възможност за още едно ниво на екологично чист живот без връзка с мрежата.

Това е от голямо значение за отдалечените места, екоселищата и екотуризма. В последствие това е важно развитие за пазарите на луксозни курорти, където “устойчивостта” не се отнася само до въздействието върху околната среда или енергийната ефективност, а до способността на дома да се ползва.

3. Цялостна интеграция на здравето и дома

Терапия с червена светлина, кислородна терапия, инфрачервени сауни – някои наричат тези технологии луксозен “биохакинг” – но интересът към тези елементи показва по-широко, по-цялостно разбиране за това как имотите влияят върху физическото и психологическото благополучие на своите обитатели.

Днес устойчивият дизайн включва такива елементи, както и ниско технологични решения, като пространства за медитация, осъзнатост и релаксиращи практики. Качеството на въздуха в помещенията също е зараждащ се аспект и част от на устойчивостта на имотите.