Строителството на сградата е монолитно със стоманобетонова конструкция.
Предвидените материали отговарят на всички съвременни изисквания.
Сградата е топло-изолирана и със съвременна PVC дограма.
Предвидени са места за климатици по фасадата.

СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СГРАДИТЕ - КОНСТРУКЦИЯ

Конструкцията на сградите е решена като монолитна, гредова.

  • ПОКРИВ 

Сградите са проектирани  използваем плосък покрив, който ще бъде изпълнен по следния начин: стоманобетонна плоча, пароизолация от полимер-битумна мембрана, топлоизолация от екструдиран понополистерен (XPS) – 10см, полиетиленово фолио, армирана замазка за наклон, два пласта хидроизолация битумна мембрана, гранитогрес.

  • ФАСАДИ

Дизайна на фасадите е решен като комбинация от минерална мазилка “CAPAROL“ и HPL панели с дървен фладер. Парапетите на балконите и терасите са решени с метална декоративна решетка от ковано желязо в черен матов цвят. Терасите са подчертани с бял цвят като са осигурени места за външните тела на климатиците.

  • ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Захранването на сградите с вода за питейно-битови нужди, ще бъде от уличен водопровод. Към етажите водата ще се подава чрез вертикални водопроводни клонове (ВВК). За всеки един апартамент е предвиден водомер за студена вода, с дистанционно отчитане.

  • КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

Битовите и дъждовните отпадъчни води се отвеждат до изгребна яма. Отводняването на покрива от дъждовни води, ще е посредством воронки за плосък покрив. Отвеждането на конденза от климатичните тела, ще бъде включено към водосточните тръби, който са изолирани с топлоизолация по фасадата.

  • ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Подходът към подземния паркинг, ще се осъществява по покрита рампи. Подземния паркинг ще бъде изпълнен и предаден в следния вид: под – настилка от шлайфан бетон, сутеренни стени – видим бетон, таван – стоманобетонова плоча.

  • СКЛАДОВЕ/ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Стени и тавани – мазилка, подове – шлайфан бетон