ОБЩИ ЧАСТИ

Общите части на сградите са проектирани с модерна визия и ще бъдат изпълнени с висок клас материали, а именно:

  • ФОАЙЕ- Партер: стени –от латекс, подове – настилка от гранитогресни плочи, таван – окачен таван от гипсокартон с крайно покритие латекс с осветление по архитектурен проект; Стълбища, етажни фоайета и площадки: под – настилка от гранитогрес, парапет по архитектурен проект, тавани – нанесено крайно покритие латекс, с осветление по архитектурен проект, стени –предстенна обшивка от гипсокартон и крайно покритие латекс; АСАНСЬОРИ – осигурен е един асансьор с 5 спирка до подземният паркинг и кабина с модерен дизайн – Orona – Испания – модел X15. ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА За подземният гараж е разработена смукателна вентилационна инсталация, осигуряваща 3 кратен въздухообмен. За санитарните възли има предвидена принудителна смукателна вентилация.
  • EЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЯ
  • ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

За осветяване на общите площи на подземния паркинг са предвидени луминисцентни осветителни тела 2х36W, като включването им ще се осъществява с детектори за движение.  Детекторите автоматично ще включват осветлението в съответната зона при регистриране на движение (обхват до 12м, ъгъл на засичане – 360) и изключват  при напускане на контролирания обхват след времезакъснение, което може да се настройва от 5 секунди до 15 минути.

Съгласно чл.55 от Наредба №Із-1971 е предвидено евакуационно осветление за маркиране на изходите посредством осветители с автономно захранване (с вграден акумулатор), с LED 5W. При наличие на мрежово напрежение, осветлението ще се осигурява от основните светлинни източници, а на аварийните лампи ще дежури напрежение 220V. При отпадане на мрежовото напрежение, ще се включва автоматично аварийното осветление.

  • ОБЩИ ЧАСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Инсталациите в тези участъци ще се изпълнят основно с кабел СВТ скрито под мазилка или в окачения таван. Осветлението ще се управлява посредством датчици за движение или ключове.

Съгласно изискванията на ППО, при преминаване през стени, проводниците ще се изтеглят в трудногорими тръби (РVС).

  • МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ

С оглед техника на безопасност, всички метални, нормално нетоководещи части на съоръженията, на ел.таблата, кабелните скари и др., ще бъдат свързани към заземителната инсталация посредством заземителна поцинкована шина 40/4 мм или 25/3мм,  или с гъвкав проводник със сечение най малко 16 мм2 с жълто-зелена окраска, както и посредством третото или петото жило на захранващите проводници.

За предпазване от атмосферни пренапрежения, на покрива на сградата ще се направи мълниезащитна инсталация, състояща се от мълниеприемник с изпреварващо действие с минимален радиус на защита 20м, монтиран на прът с височина 3 м. Мълниеприемникът ще се заземи посредством екструдиран алуминиев проводник с Ø8 мм.

По външната страна на сградите ще се спуснат мълниеотводи от екструдиран алуминиев проводник с Ø8 мм, положени е негорима тръба.

За периодична ревизия на връзките и съпротивлението, съединителната връзка между отвода и заземлението ще стане с поцинкована планка и болтове в метална кутия, вкопана в стената.

Заземителната и мълниезащитната инсталации ще бъдат различни и няма да имат галванична връзка между тях.