ОБЩИ ЧАСТИ

Общите части на сградите са проектирани с модерна визия и ще бъдат изпълнени с висок клас материали, а именно:

  •     ФОАЙЕТА– завършени, по интериорен проект

Входното фоайе на сградата, коридорите и  стълбищата ще бъдат с настилка от гранитогрес, стените- латекс и декоративни плоскости, таваните – окачени, със скрито осветление по отделен проект. Входното фоайе е просторно, с място за изчакване и декоративен акцент. Към фоайето има тоалетна за посетители и хигиенно помещение с мивка. На ниво подземен паркинг има общо помещение, което може да се ползва като склад за общи принадлежности за поддръжка на градината.

  •       АСАНСЬОР– „ORONA”

Последно поколение асансьор с електомеханично задвижване, без машинно помещение.  Модерен дизайн , автоматични врати . Вместимост 6 човека и сертификат за достъпност.

  •       ДВОР – ограден , озеленен, с контролиран достъп

Дворното място ще бъде оградено с метална ограда, със система за контрол на достъпа. Дворът ще бъде озеленен, с поливна система, парково осветление и видеонаблюдение.

  •       ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Автомобилният достъп до подземния паркинг е посредством рампа с широчина 3.50м. Рампата ще бъде с нехлъзгава повърхност и  оборудвана със система против обледеняване. Подземният паркинг ще бъде с настилка – шлайфан бетон, стените в сутерена  – видим бетон, а там , където има топлоизолация –  плочи минерална вата ,

шпакловка и боя, таван – топлоизолационни плочи от минерална вата. За осветяване на общите площи на подземния паркинг са предвидени осветителни тела с детектори за движение. Предвидено e евакуационно осветление за маркиране на изходите. Паркингът не е предназначен за автомобили с газови уредби. Осигурена е техническа възможност за монтаж на зарядна станция за електромобили.

  •       ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Захранването на сградата с вода за питейно-битови нужди, е от уличен водопровод по бул. Пушкин. Главният водомерен възел е в подземния паркинг. Тръбите са ПП – полипропилен, топлоизолирани.

Битовите и дъждовните отпадъчни води се отвеждат гравитачно в канализацията по бул.Пушкин. Канализационните тръби са PVC.

  •   ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

Отоплението е решено с моно и мултисплит климатчни системи,  като за всяка стая в жилищата ще бъдат положени тръбни връзки, с възможност за бъдещ монтаж на климатици (без монтаж на вътрешно и външно тяло). За всеки един апартамент е осигурена възможност за бъдещ монтаж на газов котел за отопление и подгряване на вода за битови нужди. Не се предвижда монтаж на алуминиеви радиатори, лири, газов котел. В санитарните помещения се предвиждат електрически конвекторни тела.

  •     ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ

Изпълнена осветителна, силова и слаботокова инсталации, съобразно изискуемите мощности. Монтирано апартаментно ел. табло, ел. ключове, ел. контакти, изводи за осветителни тела с фасонка. Окабеляване и изводи за телефон, домофон, телевизия и интернет; Изпълнена звънчева система